Klachtenprocedure

Wij proberen voor iedereen alles zo goed mogelijk te verzorgen. Heeft u toch een klacht, dan willen wij dit graag zo snel mogelijk van u weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 
U kunt een klacht zowel telefonisch, per mail of per post aan ons melden.
 
Uw klacht zal binnen 2 dagen in behandeling worden genomen. U krijgt van ons een persoonlijke reactie met een oplossing.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.  Een geschil kan door zowel u als ons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

Een klacht over een product, dienst of de service kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk. www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.